FN´s Globala mål – Agenda 2030

FN´s Globala mål

Luddes Hundcenter bidrar till FN´s Globala Mål Agenda 2030

Genom att vi är ett arbetsintegrerande socialt företag och genom vårt förhållningssätt och vår värdegrund uppfyller vi följande globala mål:

Delmål 1 Ingen fattigdom

Mål 1.4 Ingen Fattigdom:
Vi är idag 8 anställda, personer som tidigare stod långt från arbetsmarknaden.
Vi hjälper även till med kontakter med myndigheter för att säkerställa att våra praktikanter har rätt ekonomisk ersättning under praktiktiden hos oss.

Delmål 3 God hälsa

Mål 3.4 God hälsa och välbefinnande:
Att ha en meningsfull sysselsättning gör att vi mår bättre.
Både hundarna och medarbetarna ger oss motivation och mening.
Hundpromenaderna ger oss motion och frisk luft varje dag.
Arbetet ger oss positiva rutiner och ett socialt sammanhang.
Individuellt anpassade scheman gör att vi mår bättre.
Vi bemöter varandra med respekt, acceptans, omtanke och öppenhet.
Vi ger stöd och uppmuntran i kontakter med vården.

Delmål 5 Jämställdhet

 

 

 

 

Mål 5.A: Jämställdhet:
Vi gör ingen skillnad på kön eller ålder.
Alla arbetar efter ett individuellt anpassat schema, vilket ger goda förutsättningar för personlig utveckling.

Sustainable-Development-Goals_icons-08-1

Mål 8.5 Anständiga arbetsvillkor:
På Luddes har alla avtalsenliga löner.
Lönerna sätts utifrån den befattning vi är anställda för.
Arbetet är anpassat efter varje medarbetare – alla arbetar 100% av egen förmåga.
Vi slussar även personer vidare till rätt insats/sysselsättning.

Delmål 10 Minskad ojämlikhet

Mål 10.2 Minskad ojämlikhet:
Vi välkomnar alla nya medarbetare och inkluderar dem snabbt i gruppen.
Vi har personalmöten ofta där alla medarbetare får vara med.
Alla har lika rätt till åsikter och får komma med synpunkter och förslag.
På Luddes utvecklas man och självförtroendet ökar.
Allas delaktighet och medbestämmande är viktiga grundstenar i verksamheten.
Vi arbetar med empowerment-processer som ökar vår känsla av tillhörighet i samhället.

Med respekt och känsla