Verksamhetsbeskrivning Luddes Hundcenter

Luddes Hundcenter är ett arbetsintegrerande socialt företag och ett socialt arbetskooperativ som drivs i form av en ekonomisk förening.

Vi uppfyller SKOOPIS krav på arbetsintegrerande sociala företag.

Vi är certifierade enligt SIS-standard för arbetsintegrerande sociala företag.

Vi har två verksamhetsinriktningar:

  • Vi tar emot hundar som behöver passning dagtid, vardagar. Vi tar även emot externa hundar för kloklippning, hundmassage och hundträning.
  • Arbetsträning för de som har svårt att få eller behålla ett arbete och för de som behöver komma igång efter lång tids arbetslöshet eller sjukskrivning

Föreningen är fristående från offentlig sektor och sköts som ett mindre företag där de anställda tar ett stort ansvar för ekonomi och drift samt verksamhetens utveckling.
Företaget innehar F-skattsedel och Ansvarsförsäkring.

Eventuell vinst återinvesteras i verksamheten och används exempelvis för att anställa fler, utveckla verksamheten och erbjuda kompetensutveckling.

Luddes Hundcenter strävar efter en bättre miljö genom att värdera det vi gör utifrån vår miljöpåverkan.

Vårt mål är att alla medarbetare upplever en bra arbetsmiljö.

Ständiga förbättringar är ett ledord i verksamheten och i dess ledningssystem.

Förhållningssätt

Verksamheten arbetar utifrån en värdegrund med respekt, acceptans, omtanke och öppenhet som ledord.

Vi vet att vi kan skapa positiva känslor för både hundar och människor.

Vi tar hand om både hundar och varandra med respekt och känsla.

Hos oss är alla lika mycket värda.

Alla är olika – Våra olikheter är vår styrka.

Flexibilitet och lyhördhet för både hundarnas och medarbetarnas behov genomsyrar allt som görs.

Alla arbetar 100% av egen förmåga.

Vi har rättvisa förväntningar, anpassat efter varje persons förutsättningar och förmåga.

Allas delaktighet och medbestämmande är viktiga grundstenar i verksamheten.

Vi har ett öppet klimat där alla får möjlighet att uttrycka sin åsikt och komma med förslag.

Vi arbetar med empowerment-processer.

 

Med respekt och känsla