Personuppgiftspolicy

Vårt mål är att varje person som lämnar sina personuppgifter för hantering hos Luddes Hundcenter ska känna sig trygg.

Styrelsen för Luddes Hundcenter ek. förening är ytterst ansvarig för att Dataskyddsförordningen följs.

Register enligt Dataskyddsförordningens artikel 30 finns upprättat, där framgår tydligt vilka uppgifter som hanteras för vilken kategori, hur dessa förvaras, hur länge de förvaras samt syftet med hanteringen.

Dataskyddsansvarig är Christina Smulter. Frågor som rör
Dataskyddsförordningen hänvisas till henne.

Allmänt
Vi hanterar inte fler personuppgifter än nödvändigt utifrån Luddes Hundcenters relation till personen.

Rensa register:
Dataskyddsansvarig är ansvarig för att rensa bort personuppgifter enligt upprättat register. Målsättning är att rensa bort de personuppgifter inom den tid som är fastställd i registret.

Personuppgifter som berörs av bokföringslagen sparas i enlighet med denna.

Foton
Då Luddes Hundcenter använder sig av sociala medier har vi som policy att aldrig lägga ut en bild på en person utan att fråga respektive person om tillåtelse. Detta görs genom att medarbetaren får ge sitt godkännande innan bilder läggs ut.

 

Med respekt och känsla