Arbetsintegrerande socialt företag, vad är det?

Arbetsintegrerande sociala företag är företag som säljer varor och/eller tjänster men verksamhet och mål handlar om att integrera människor som står utanför arbetsmarknaden in i arbetslivet och samhället.

Ett arbetsintegrerande socialt företags verksamhet  bygger på delaktighet, enpowerment och medbestämmande. Grundtanken är att skapa arbetsplatser för och med människor med olika arbetshinder, anpassat efter varje individs arbetsförmåga. Vi breddar således arbetsmarknaden och alla arbetar 100 % av sin förmåga.

Företagets eventuella vinst återinvesteras i verksamheten och används exempelvis för att anställa fler, utveckla  verksamheten och erbjuda kompetensutveckling.

Samhällsnytta
De arbetsintegrerande sociala företagen bidrar till samhällsekonomin och minskar samhällets kostnader genom att hjälpa människor tillbaka till arbetslivet. För de enskilda individerna innebär det även ofta stora sociala vinster.

Tillväxtverket definierar ett socialt företag enligt följande kriterier:

  • Kan ha vilken juridisk form som helst.
  • Är vinstgenererande men återinvesterar eventuell vinst i den egna alternativt likvärdig verksamhet. Alltså inte vinstutdelande till t e x ägare och investerare.
  • Arbetar för att inkludera människor som ligger långt från arbetsmarknaden och bygger sin företagskultur utifrån enpowerment och delaktighet.
  • Fristående från offentlig verksamhet.
  • Ett arbetsintegrerande socialt företag arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering med offentliga aktörer som kunder i kombination med produkter och tjänster som erbjuds till vilken kundgrupp och marknad som helst.

Ett vinnande koncept för människor och hundar. Mer personal på plats ger mer tid för hundarna!


Läs gärna mer om arbetsintegrerande sociala företag: Skoopi 

Med respekt och känsla